AllmänhetVårdpersonal
Laga hål

Laga hål

De är inte populära, ord som hål, borr, lagningar och bedövningssprutor. Men i dag är tandläkarens metoder och utrustning så bra att behandlingen går snabbt och oftast är smärtfri. Och när ett hål i tänderna, eller karies som det egentligen heter, uppstår så måste behandling sättas in för att tillståndet inte ska bli värre.

Karies angriper tänderna när bakterier på tänderna bildat syror som gradvis löser upp tandytans emalj. Gör man inget åt det blir ytan så småningom ojämn och mjuk - ett hål bildas. Det kan leda till att bakterierna tränger ännu längre in i tanden så att den innersta delen, pulpan, blir inflammerad. Fortsätter inflammationen till käkbenet kan skador uppstå även här.

Det kan låta självklart men god tandhygien är naturligtvis det bästa för att förebygga karies. Men har man väl drabbats är tidigt upptäckt avgörande för en lyckad behandling. Kanske kan skadan läka bara genom att man följer sin tandläkares råd om att undvika socker, borsta tänderna noga och använda fluor - både i tandkrämen och som tillskott. Men om tanden måste lagas så ökar risken för nya hål bredvid själva lagningen. Därför bör man vara extra noga med hygienen om man har en eller flera lagningar.  

När man lagar hålet tar tandläkaren bort den skadade delen av tanden med en borr. I vissa fall kan tandläkaren skrapa bort skadan med medlet Carisolv. Därefter fylls hållet med tandfyllning.  

Och är man trots dagens moderna metoder och bedövningsmöjligheter rädd för att gå till tandläkaren finns särskild hjälp att få och i dag har många tandläkare specialiserat sig på att behandla personer med tandläkarskräck. Att behandla ett hål i en tand är i dag betydligt mindre obehagligt än de problem som kan uppstå om man inte gör någonting.

Lär dig mer om tandproblem:

Dentan

Förebygg karies

Hål i tänderna (karies) uppstår när skadliga bakterier bildar syror som luckrar upp emaljen på tänderna. Dentan förebygger karies och finns som fluorskölj och sugtablett.

Läs mer om Dentan