AllmänhetVårdpersonal
Dina tänder

Vad är tänder?

Tänder

Hos människan och de flesta andra däggdjur är tänderna är avsedda för att bita av och tugga sönder föda. Människan har 20 mjölktänder som barn och minst 28 permanenta tänder som vuxen. Maximalt går det att ha 32 tänder beroende på hur många visdomständer man utvecklar.

En tand består av två delar: Krona, den synliga delen, och rot, den osynliga delen som fäster i tandköttet och käkbenet. Kronan skyddas av emaljen som är tandens hårdaste vävnad. Rötterna är fastgjutna i käkbenet med tandcement. Läran om tänder kallas odontologi.

Varför bör man ta hand om sina tänder?

Dina tänder och din mun har en viktig uppgift i kroppen, att bearbeta näring. Det är viktigt att tänka på att tänder är en del av kroppen som ska användas under en hel livstid.

Genom att bibehålla en god munhygien kan du hålla dem friska på lång sikt. Många olika problem kan uppstå och dålig tandhälsa kan orsaka såväl fysiskt obehag som ekonomiska utgifter. Att ta hänsyn till sin munhälsa idag kan vara något som betalar sig senare i livet.

Om du har frågor om tänder, tandproblem eller behandling av tänder har du möjlighet att fråga tandläkaren Sarit Silkestrand här på hemsidan.

Lär dig mer om några vanliga tandbesvär

Dentan

Förebygg karies

Hål i tänderna (karies) uppstår när skadliga bakterier bildar syror som luckrar upp emaljen på tänderna. Dentan förebygger karies och finns som fluorskölj och sugtablett.

Läs mer om Dentan