AllmänhetVårdpersonal
Tändernas utveckling

Tändernas utveckling

Det går inte riktigt att förutse när de första tänderna kommer - det varierar helt enkelt från barn till barn. De första tänderna kan bryta fram redan när barnet är sex månader men de kan också komma senare, ibland efter ettårsdagen.

Ofta är det de två mittersta framtänderna i underkäken som syns först, men de 20 mjölktänderna börjar utvecklas redan i fosterlivet. Kalk, fosfor och andra ämnen i tandvävnaden börjar bildas redan i graviditetsvecka 14 till 18. Det dröjer dock till treårsåldern innan rötterna är färdigutvecklade. Barnet brukar tappa mjölktänderna i sexårsåldern.

Permanenta tänder och visdomständer

Utvecklingen av de permanenta tänderna börjar redan vid födseln och är 28 till antalet, om man inte räknar visdomständerna. Tandkronorna brukar vara färdigutvecklade vid sju års ålder. Visdomständerna sitter längst bak i munnen och växer oftast fram i åldern 18-26 år. 

Mellan sex och tio procent av Skandinaviens befolkning saknar en eller flera permanenta tänder, och det är oftast andra kindtanden i underkäken, överkäkens andra framtand eller andra kindtanden i överkäken som saknas. I ungefär hälften av fallen saknas två eller flera tänder, och problemet går att lösa genom tandreglering, ibland i kombination med att man med ersätter de saknade tänderna med implantat. Detta sker lämpligast när man vuxit färdigt och det innebär att man fäster konstgjorda tänder på titanskruvar i käkbenet. 

Inte heller alla får sina visdomständer - runt 25 procent saknar en eller flera av dessa. Visdomständerna kan även växa fel om det inte finns tillräcklig plats för dem, vilket i sin tur kan leda till andra problem. 

Störningar av tändernas utveckling

Att tändernas utveckling störs kan bero på ärftliga faktorer eller på att barnet lidit brist på något näringsämne medan tänderna utvecklats. Vissa olycksfall som drabbat mjölktänderna kan även störa de permanenta tändernas utveckling.

Mer om tänder:

Dentan

Förebygg karies

Hål i tänderna (karies) uppstår när skadliga bakterier bildar syror som luckrar upp emaljen på tänderna. Dentan förebygger karies och finns som fluorskölj och sugtablett.

Läs mer om Dentan