Dentan

DentanDentan fluorsköljvätska är ett läkemedel som innehåller natriumfluorid (NaF) och finns i två olika styrkor: 0,05% och 0,2%. Dentan finns även som sugtablett i styrkorna 0,25 och 0,75 mg natriumfluorid (NaF).

Både Dentan fluorskölj och sugtabletter används som kariesförebyggande behandling och även för personer med ökad risk för karies (hål i tänderna) bl. a vid muntorrhet (t. ex vid behandling med vissa läkemedel) och vid delprotes eller fastsittande tandställning. Dentan fluorskölj och Dentan sugtabletter är svensktillverkade registrerade läkemedel.

Du hittar Dentan Mint 0,2%, 500 ml receptfritt i hyllan på ditt närmsta apotek. Dentan - en enkel försäkring mot hål i tänderna.

Så används Dentan fluorskölj:

Skölj med 10 ml Dentan fluorsköljvätska i en minut 1-2 gånger dagligen efter tandborstning med fluortandkräm.

Dentan 0,2% rekommenderas till barn över 12 år och vuxna.
Dentan 0,05% rekommenderas till barn under 12 år.
Följ alltid rekommendation av din tandvårdspersonal.


Så används Dentan sugtablett:

Dentan sugtablett är ett läkemedel. 1 sugtablett löses upp i munnen 2 gånger dagligen. Fördela intaget av sugtabletter och användningen av fluortandkräm över dagen så att fluortillförseln sker vid så många tillfällen som möjligt. Till barn under 12 år ges Dentan sugtablett endast vid rekommendation av tandvårdspersonal.

Dentan fluorskölj finns i nedanstående förpackningar:

Styrka/ml

Smak

Ingår i högkostnadsskyddet vid förskrivning

0,05%, 1000 ml

Neutral

Nej

0,05%, 500 ml

Mint

Nej

0,05%, 1000 ml

Mint

Nej

0,2%, 500 ml

Mint

Nej


Dentan sugtabletter finns i nedanstående förpackningar:


Styrka, antal

Smak

Receptbelagt

Högkostnadsskydd

0,25 mg, 100 st

Pepparmint

Nej

Nej

0,25 mg, 270 st

Pepparmint

Nej

Ja

0,75 mg, 100 st

Pepparmint

Nej

Ja

 

Produktresumén för Dentan fluorskölj:

0,05% granskad 2009-06-15
0,2% granskad 2009-09-11

Produktresumén för Dentan sugtabletter:

0,25 mg granskad 2006-12-07
0,75 mg granskad 2006-12-07

Rådgör med din tandhygienist eller tandläkare om du har frågor om fluor.


Dentan är ett receptfritt läkemedel (innehåller fluor) mot förhöjd kariesrisk och hög kariesaktivitet. Läs bipacksedeln noga före användning.


Läs mer om Dentan fluorskölj på patient-FASS och Dentan sugtabletter i dess avsnitt på patient-FASS

 

Köp Dentan fluorskölj via Apotekets e-handel.
Köp Dentan sugtabletter via Apotekets e-handel.

 

 

Dentan

Dentan fluorskölj förebygger karies. Dentan är ett receptfritt läkemedel (innehåller fluor). Läs bipacksedeln noga före användning.

Här kan du köpa Dentan.