AllmänhetVårdpersonal
Karies

Karies (hål i tänderna)

Karies, eller hål i tänderna som vi säger till vardags, uppkommer när tandytan angrips av frätande syror som produceras av bakterier efter att vi ätit någonting, t.ex. socker. De frätande syrorna löser sakta upp tandens emalj och man får ett hål. Hålen kan sedan leda till tandvärk och tandlossning. Det bästa skyddet mot karies är en god munhygien och regelbundna tandläkarkontroller.

Symtom på karies

I de flesta fall har man inte några kännbara symtom på karies innan man får hål i tänderna. Man kan känna sig öm när man tuggar eller få ilningar. När man får symtomen kan det ofta vara för sent, eftersom man kan ha fått ett hål som behöver lagas av en tandläkare. Om man börjar få tandvärk är det risk att skadan redan är stor.

Förebygga karies

Syraangreppet avbryts vanligtvis efter ett tag då saliv i munnen neutraliserar balansen och den upplösta emaljen repareras. Fluor i saliven hjälper ytterligare till att reparera skadan. Om tänderna ofta utsätts för de skadliga syraangreppen har saliven svårt att hinna med att stoppa och reparera detta och det finns större risk för att det ska resultera i ett hål. Man bör alltså undvika att småäta (framförallt sötsaker) och regelbundet dricka sötade drycker (t.ex. läsk).

Det enklaste sättet att förebygga karies är att borsta tänderna morgon och kväll samt att gå på regelbundna tandläkarkontroller. Om man regelbundet borstar tänderna med fluortandkräm finns fluor kvar i saliven och motverkar angrepp. Ett bra komplement till tandborstningen är Dentan munskölj, ett receptfritt läkemedel med fluor som skyddar mot kariesangrepp.

Vem får karies?

Alla människor riskerar att få karies, men det finns grupper som har större risk att få det. Äldre personer tar ibland läkemedel som ger muntorrhet, vilket gör att salivens läkande förmåga minskar. Annars kan saliven skydda mot karies och läka mindre skador. Det är även vanligt att äldre har blottande tandhalsar eller många lagningar som kan öka risken för karies. Om man inte sköter sina lagade tänder riskerar man att få hål i de närliggande tänderna, då matrester lätt fastnar vid en lagning.

Dentan

Förebygg karies

Hål i tänderna (karies) uppstår när skadliga bakterier bildar syror som luckrar upp emaljen på tänderna. Dentan förebygger karies och finns som fluorskölj och sugtablett.

Läs mer om Dentan

Behandling

När man får ett hål som behöver behandling måste man gå till en tandläkare och laga hålet. Den förstörda tandsubstansen tas bort och ersätts med en lagning. I de flesta fall används en borr för att utföra lagningen. Tandläkaren brukar försöka behålla så mycket av tanden som möjligt när lagningen görs. Dagens metoder, utrustning och bedövning gör att behandlingen sällan blir obehaglig. Om man har tandvårdsrädsla kan man få speciell hjälp för att hantera den.

Man bör hålla rent runt sina lagningar eftersom man kan få hål omkring sina lagade tänder om man inte sköter om dem. Om man låter bli att överhuvudtaget behandla sin karies förstörs till slut tanden helt och hållet. Tanden vittrar bort och bara en rotstump återstår som så småningom täcks av tandkött. Rotkanalen är då infekterad vilket ofta leder till svår värk.

Karies hos barn

Barns mjölktänder är extra känsliga för karies. Orsaken är att de är tunnare än vanliga tänder. Avståndet till tandnerven är kortare, vilket gör att infektioner uppkommer snabbare. Mjölktänderna är också svårare att laga. Det är viktigt att ta hand om mjölktänderna även fast de någon gång ska ramla ut. Kariesinfektioner kan sprida sig till käkbenet, och i undantagsfall kan anlagen till de permanenta tänderna skadas. Om man som förälder upptäcker kariesskador eller om barnet har ont i munnen bör man kontakta tandvården.

Karies i visdomständer

Det händer att man får problem med karies i sina visdomständer. Det beror ofta på att de är placerade långt bak i munnen och är svåra att nå med tandborsten. De kan även vara helt eller delvis täckta av tandkött. Många tror att visdomständerna orsakar problem eftersom de är av sämre kvalitet. Detta stämmer inte.

Söka vård hos tandläkare

Man bör kontakta sin tandläkare om man misstänker att man har karies, detsamma gäller om man har tandvärk eller ilningar i tänderna.

Lär dig mer om tänder


Dentan och Dentan Mint (0,2% samt 0,05% natriumfluorid, 500ml och 1000ml flaska, munskölj) är ett receptfritt läkemedel vid förhöjd kariesrisk och hög kariesaktivitet. Läs bipacksedeln noga innan användning. För ytterligare information se www.fass.se. Marknadsförs av Meda AB, www.medasverige.se

Fluorette Mint (0,25 mg fluor), medicinskt tuggummi, 108st tuggummin är ett receptfritt läkemedel som används vid förhöjd kariesrisk och hög kariesaktivitet. Ingår i läkemedelsförmånen. Läs bipacksedeln noga innan användning. För ytterligare information se www.fass.se. Marknadsförs av Meda AB, www.medasverige.se

Fluorette Mint

Vad är Fluorette?

Fluorette är medicinska tuggummin som används vid förhöjd kariesrisk, muntorrhet, delprotes eller tandställning.

Läs mer om Fluorette