AllmänhetVårdpersonal
Visdomständer

Visdomstand

Visdomständerna är tänderna som sitter längst bak i varje käke, och får man alla visdomständer har man alltså fyra stycken. Vissa saknar anlag för en eller flera visdomständer och en del kan ha en extra visdomstand. Visdomständerna kommer vanligtvis mellan 18 och 26 års ålder. Det kan dock dröja längre tid innan de kommer fram. För vissa fortsätter visdomständerna vara dolda i käkbenet. Det kan vara svårt att hålla rent runt en visdomstand eftersom den sitter längst bak och kan vara svår att nå med tandborsten. Om man får hål i den på grund av ett kariesangrepp kan det också vara svårare för tandläkaren att laga tanden.

Ont i visdomstand

Det finns flera orsaker till att man oftare får problem med visdomständerna än övriga tänder. Många tror att visdomständerna är av sämre kvalitet, men det stämmer inte. De är dock placerade längst bak i käken och i många fall täcks tanden helt eller delvis av ett lager tandkött. Det kan då vara svårt att borsta tänderna, och ibland skadar man även det täckande tandköttet när man försöker göra rent.

När visdomständerna växer ut kan de ibland få svårt att få plats i käkbenet. Då kommer de kanske bara fram halvvägs, eller så ligger de och skaver mot de andra tänderna. I dessa fall kan visdomstanden orsaka skador på tanden bredvid, eftersom den kan få en lutande ställning i tandraden och krocka med den.

Infektion eller inflammation i visdomstand

Man kan få infektioner som orsakar värk och svullnad eftersom bakterier kan samlas i tandköttsfickorna runt visdomstanden. Det kan bli svårt att gapa och en infektion kan leda till att man får feber. Bakterier från munhålan kan också ta sig in i tanden även om den inte växt ut, vilket kan orsaka inflammation. En akut inflammation i tandköttet runt en visdomstand kan också leda till att man får en infektion i halsen. När man får en akut inflammation brukar man få kraftig smärta, svullnad i kinden och svårt att gapa. Vid dessa symtom bör man söka vård omedelbart.

Behandling av visdomständer

Om man får upprepade besvär med värk och svullnad bör man kontakta sin tandläkare. När en visdomstand orsakar stora besvär brukar man oftast bli tvungen att ta bort den. Om tanden har växt ut så pass mycket att det går att få grepp om den drar man ut den med tång, annars får man göra en operation.

Dagens bedövningsmetoder gör att operationen oftast är relativt smärtfri. Om man upplever smärta trots bedövning eller är oroad inför ingreppet kan man få lugnande tabletter. Bedövningen släpper efter några timmar, och efter det kan man dämpa smärtan med receptfria värktabletter som t ex Treo. Man brukar ha ont i några dagar efter ingreppet. Smärtan efter ingreppet kan variera en del mellan olika personer. Orsakerna är oklara men äldre och de som röker upplever ofta mer smärta än andra efter att ha dragit ut en visdomstand.

Ibland kan man få en mindre infektion i hålet där visdomstanden tidigare suttit. Dessa infektioner läker oftast ut på egen hand. Om man får besvär med infektionen kan man låta en tandläkare spola rent. Om man har en inflammation i tandköttet kan man behöva behandla området runt tanden med antibiotika, rengöring hos tandläkare och/eller en bakteriedödande vätska som t ex Hexident.

Kostnad för att dra ut en visdomstand

Kostnaden för att dra ut visdomständer varierar, eftersom alla tandläkare har rätt att bestämma sina egna priser. Man brukar normalt betala mellan 1000 och 4000 kronor. Oftast betalar man för undersökning, röntgen och tandutdragning. All tandvård är gratis när man är under 20 år.

Treo kan lindra när man har ont i en visdomstand

Onda visdomständer kan vara besvärliga. En värktablett som Treo kan inte ta bort orsaken till problemen, men den kan lindra smärtan tillfälligt.

Lär dig mer om Treo
Treo hjälper mot tandvärk

Lär dig mer om tänder


Hexident är ett receptfritt läkemedel (innehåller klorhexidin). Läs bipacksedeln noga före användning. För ytterligare information om Hexident, se Fass.se

Treo (acetylsalicylsyra och koffein) är en receptfri brustablett mot huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber. Läkemedlet ska ej ges till barn under 14 år. Läs bipacksedeln noga före användning. För ytterligare information om Treo, se Fass.se

Fråga tandläkaren

Frågor om visdomständer?

Här på hemsidan kan du fråga tandläkaren Sarit Silkestrand om visdomständer eller andra saker du undrar om dina tänder.

Till fråga tandläkaren