AllmänhetVårdpersonal
Produkter

Produkter

Våra produkter
Aftex, Dentan, Fluorette, Hexident, NaF, SB12, Stisal, Tazink

Meda tillhandahåller receptfria läkemedel och medicintekniska produkter som hjälper vid tand- och munbesvär som t ex karies, dålig andedräkt, muntorrhet och afte. Produkterna köper du enkelt på ditt närmsta apotek.

Aftex Afoclair hjälper när du har sår och blåsor i munnen, s.k. afte eller aftösa sår. Aftex bildar en hinna över det drabbade området och skyddar det från ytterligare beröring.

Dentan är en fluorsköljvätska som hjälper mot karies och används vid förhöjd kariesrisk eller vid hög kariesaktivitet.

Hexident är ett antiseptiskt läkemedel som används för att göra ren munhålan. Det används t ex före och efter operationer.

Fluorette är ett salivstimulerande medicinskt fluortuggummi som används vid förhöjd risk för karies t ex vis muntorrhet, delprotes, tandställning.

NaF är en uppfriskande fluorskölj som används för att förebygga karies, eller vid förhöjd risk för karies.

SB12 motverkar dålig i andedräkt i 12 timmar genom att neutralisera och förhindra uppkomsten av svavelgaser i munhålan.

Stisal är en sockerfri salivstimulerande sugtablett med fluor som hjälper tänderna att bibehålla sin mineralisering. Den finns i smakerna Tuttifrutti och Lemon.

Tazink är en sugtablett som innehåller zink. Den har en smak av mentol och eukalyptus och motverkar dålig andedräkt i cirka 2-3 timmar.


Aftex Aloclair är en medicinteknisk produkt. Läs informationen i förpackningen noga före användning.

Dentan är ett receptfritt läkemedel (innehåller fluor) mot förhöjd kariesrisk och hög kariesaktivitet. Läs bipacksedeln noga före användning. För ytterligare information om Dentan, se Fass.se

Hexident är ett receptfritt läkemedel (innehåller klorhexidin). Läs bipacksedeln noga före användning. För ytterligare information om Hexident, se Fass.se

Fluorette tuggummin är receptfria läkemedel (innehåller fluor) mot förhöjd kariesrisk och hög kariesaktivitet. Läs bipacksedeln noga före användning. För ytterligare information om Fluorette, se Fass.se