AllmänhetVårdpersonal
Fluorette

Fluorette

Fluorette Mint

Fluorette är medicinska tuggummin som används vid förhöjd kariesrisk, muntorrhet, delprotes eller tandställning. Fluorette finns med pepparmintsmak och innehåller 0,25 mg fluor. 

Genom att tugga Fluorette tuggummi stimuleras saliven, samtidigt som fluor tillförs. Kan med fördel tas direkt efter måltid. Fluorette verkar genom att ca 80% av fluorinnehållet frigörs de första 10 minuterna. Efter ungefär 20 minuter är ca 90% av fluoren frigiven. 

Fluorette Pepparmint är ett receptfritt läkemedel och som finns tillgängligt i förpackningar om 90 och 270 st. Vid köp med recept ingår Fluorette pepparmint 270 st i förmånen. 

Muntorrhet

Fluorette är salivstimulerande. Fluorette är därför speciellt bra för muntorra patienter, dels för att salivkörtlarna stimuleras och dels för att fluor skyddar mot karies

Om du lider av muntorrhet, som är en vanlig biverkan av vissa mediciner, rekommenderas Fluorette. 

Så används Fluorette:

Vuxna samt barn över 12 år: högst 6 tuggummin per dag. Barn 7-12 år: högst 3 tuggummin per dag. Fluorette kan köpas receptfritt på apoteket, men du kan även få förpackningar om 270 st tuggummin utskrivna på recept av din tandläkare/tandhygienist och ingår då i högkostnadsskyddet. Produktresumén senast granskad: Fluorette Pepparmint 2011-10-03. Fluorette Mint 2012-04-30.

Fluorette tuggummin är receptfria läkemedel (innehåller fluor) mot förhöjd kariesrisk och hög kariesaktivitet. Läs bipacksedeln noga före användning.


Fluorette Mint (0,25 mg fluor), medicinskt tuggummi, 108st tuggummin är ett receptfritt läkemedel som används vid förhöjd kariesrisk och hög kariesaktivitet. Ingår i läkemedelsförmånen. Läs bipacksedeln noga innan användning. För ytterligare information se www.fass.se. Marknadsförs av Meda AB, www.medasverige.se